Aplikacja Integra Control

Pojawił się nowy moduł INT-GSM

W ofercie pojawił się nowy moduł INT-GSM LTE do central alarmowych serii Integra. W porównaniu do standardowego modułu INT-GSM obsługuje szybką transmisję danych LTE zapewniając wysoki komfort obsługi i szybkość działania porównywalną z modułem przewodowym ETHM1-PLUS.

Umożliwia pełne zdalne sterowanie systemem alarmowym oraz realizację powiadomień o zdarzeniach w systemie. Moduł można zainstalować do każdej centrali serii Integra.

Aplikacja Integra Control