Kontrola dostępu

KD – Kontrola Dostępu – Systemy Kontroli Dostępu (KD / SKD)

Kontrola dostępu ACCO SatelKontrola dostępu ma na celu ograniczenie możliwości wejścia i przebywania w wyznaczonych pomieszczeniach / budynkach osobom nieupoważnionym. Dozwolone jest jedynie wejście i przebywanie wewnątrz obiektu osobom znanym, zarejestrowanym w systemie KD.Zainstalowane w odpowiednich miejscach czytniki kart, czytniki biometryczne, piloty i inne wraz z współpracującymi mechanicznymi urządzeniami skutecznie ograniczają dostęp do wyznaczonych stref czy pomieszczeń. Tylko osoby uprawnione mają do nich dostęp. System kontroli dostępu to również specjalistyczne oprogramowanie. Umożliwia ono administratorowi i innym wybranym osobom nadawanie poszczególnym osobom praw dostępu do określonych miejsc. Pozwala na tworzenie grup osób, tworzenie harmonogramów wraz z wyjątkami, oraz ustalanie sposobu działania systemu w czasie zagrożenia. Przykładem jest  automatyczne otwarcie drzwi na drodze ewakuacyjnej podczas pożaru.

Zainstalowanie w obiekcie systemu kontroli dostępu zdecydowanie zwiększa jego poziom bezpieczeństwa i zabezpieczenia. System kontroli dostępu wdrożony w firmie pozwala precyzyjnie określić zasady dostępu poszczególnym pracownikom do określonych pomieszczeń. Dzięki temu można zmniejszyć ryzyko utraty zarówno aktywów materialnych, jak też niepowołanego dostępu do informacji o charakterze poufnym i niejawnym.

Kontrola dostępu może współpracować także z innymi systemami zainstalowanymi w obiekcie.

Oferujemy systemy kontroli dostępu zintegrowane z systemami alarmowymi (alarm) lub pracujące niezależnie. Dobieramy systemy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Klienta. Mogą to być systemy najprostsze, składające się z zamka szyfrowego i elektrozaczepu czy zwory elektromagnetycznej w drzwiach ale i rozbudowane. Systemy takie składają się z wielu czytników, kontrolerów spiętych w sieć oraz blokad mechanicznych (elektrozaczepów, zwór, kołowrotów itp) i specjalistycznego oprogramowania.

Obsługujemy systemy kontroli dostępu KD zbudowane w oparciu o urządzenia firm:

Roger  Roger
Kantech  Kantech
Satel  Satel
UTC Fire & Security (ARITECH) UTC Fire & Security - logo